KampV1_68

Cesta na ubytování / Břeclav

Jak jsme se pokochaly památkami ve Valticích, spěchaly jsme na ubytování. Navíc jsme měly v patách bouřku. Vzaly jsme to po hlavní silnici přímo do Podivína. Sečteno podtrženo první den jsme ujely 39 km. Další den jsme se chystaly pouze do Břeclavi.

První den byl za námi, pro běžné cyklisty, jako jsem já, je taková cesta za den dostačující. S tím, že se skoro na každém kroku zastavuje. Větší cyklisté si můžou trasu ještě natáhnout.

Screenshot 2017-08-05 at 15.00.06

Další den jsme jely už pouze do Břeclavi. Odtud jsme jely poté vlakem zpátky. Z Podivína jsme jely kousek směrem na Lednici a poté zabočily doleva. A celou cestu jsme jely podél řeky Dyje. Stále rovně až jsme dojely do Břeclavi. Celkově je to 11,3 km.

Břeclav leží na řece Dyji. Je poblíž rakouských a slovenských hranic. Ačkoliv se to nezdá, je tu spousta zajímavých památek. Najdete tu například bývalou synagogu, židovský hřbitov, moderní kostel sv. Václava, pivovar, kašna a zámek. Vše je určitě zajímavé a stojí za navštívení.

Screenshot 2017-08-05 at 15.00.38