KampV1_52

4 v 1

Náš cíl byl Valtice, ale cesta tam byla ještě daleká, takže jsme po cestě ještě navštívily nějaké z památek. A že jich tu není málo. První místo, co jsme navštívily, byl Rybniční zámeček.

Jen upřesním ještě trasu, jely jsme přes celou Lednici ve směru na Valtice a poté zahnuly doleva na zámeček. (znázornění trasy je dole na mapce.)

Rybniční zámeček byl postaven v 19. století je v klasicistním stylu. Dnes jej vlastní Mendelova univerzita. Dnes si můžete v zámečku pronajmout sál nebo se v něm ubytovat.

Dále jsme pokračovaly z kopce dolů, podél Prostředního rybníka a poté doprava mezi tímto rybníkem a Mlýnským rybníkem. Na konci jsme odbočily doleva a dojely k rozhledně. Nebo spíš rozhledničce. Poté jsme pokračovaly v podstatě rovně, až jsme dojely k Apollonovu chrámu. U něj jsme se otočily a jely druhou cestou rovně, kolem Nového Dvoru, až k Chrámu Tří grácií.

Tři Grácie jsou sousoší, které se nachází před krytým sloupořadím. Na sousoší jsou vyobrazeny tři řecké bohyně. Pallas Athéna, Artemida a Afrodita. Je to klasicistní kolonáda a je to určitě zajímavá stavba k zastavení se.

Tohle byl náš další bod zastavení, poté jsme pokračovaly dál.

KampV1_63
Screenshot 2017-08-05 at 14.25.38